Antipoder, gjenstander, personer el.l. som danner motstående ytterligheter, eg. som har føttene vendt mot hverandre, folk som bor på diametralt motsatte steder på jorden; antiktoner; folk som i oppfatning eller vesen er fullstendige motsetninger.