Motstrid mellom to eller flere lover eller regler som gjelder for de samme konkrete tilfeller.