Antimonglans, antimonitt, ertsmineral, se stibnitt.