Antimøllbehandling, etterbehandling av ullvarer for å gjøre dem motstandsdyktige overfor angrep av møll. Det finnes to ulike måter å gjøre dette på – enten ved tilsetning av kjemikalier som er giftige for møll eller ved å gjøre ullen ufordøyelig for møll.