Antilegomena, av kirkehistorikeren Evsebius (død ca. 340) innført som betegnelse på skrifter hvis ekthet og tilhørighet til Det nye testamente måtte ansees for diskutabel. Dette til forskjell fra homologumena, de utvilsomt ekte (f.eks. evangeliene), og de utvilsomt uekte (f.eks. Barnabas-brevet og De tolv apostlers lære). Til antilegomena regnet han en del av brevene: Jak, Jud, 2 Pet, 2 Joh, 3 Joh; hva angikk Johannes' åpenbaring var han usikker.