Antikrympebehandling, etterbehandlingsprosess for å redusere tekstilvarers evne til å krympe ved vask, se krympefribehandling.