Antikk femkamp, idrettsøvelse i den greske antikken, omfattet løp over 1 olympisk stadion (192,27 m), diskoskast, spydkast, lengdehopp (antakelig med håndvekter og uten tilløp) og bryting. Øvelsen ble tatt opp ved de olympiske leker 708 f.Kr. og var lekenes mest populære øvelse, da den fremmet allsidigheten og slik la grunnlaget for det greske skjønnhetsideal. Etter gjenopptakelsen av de olympiske leker i 1896, stod antikk femkamp på programmet ved jubileumslekene i Athen 1906. NM arrangert 1896–1905.