Antigromidler, midler brukt ved lagring av poteter for å forlenge hvileperioden og unngå at knollene danner groer. I Norge er slike midler bare tillatt brukt ved langtidslagring av poteter til industriell bruk, f.eks. fremstilling av oljekokte potetprodukter (chips, pommes frites o.l.). Kjemiske antigromidler er hormonpreparater som påvirker spiringsenzymene. Poteter som er behandlet, kan derfor ikke brukes til settepoteter.