Antifoni, (av anti- og gr. 'stemme'), antifonal sang, vekselsang mellom to kor, til forskjell fra responsorialsang (for forsanger og kor).