Antifon, (til antifoni), i gregoriansk sang en kort bibeltekst som synges foran og etter en salmeresitasjon som et omkved.