Antiautoritær pedagogikk, undervisningsformer som kjennetegnes ved gruppearbeid, elevaktiviteter, klassemøter, emnearbeid, gruppedynamiske øvelser og generelt stor vekt på elevsentrert undervisning. Oppstod i 1970-årene som en reaksjon mot en mer autoritær pedagogikk. Ved overgang fra tradisjonell kateterundervisning til antiautoritær pedagogikk sees gjerne hurtige og positive resultater. Etter den første entusiasme har det ofte vist seg problemer med utholdenhet, krav og ansvar.