I grammatikk, retorikk og stilistikk om form eller uttrykk som er motsatt noe, f.eks. antiklimaks.