Anti-, i latinske og romanske sammensetninger dss. ante, f.eks. antichambrere, antisipere.