Antesipere, (av ante og lat. 'ta'), foregripe, ta på forhånd. Adjektiv: antesipativ, substantiv: antesipasjon. Ordet brukes i juridisk sammenheng blant annet om antesipert mislighold. Jf. antesipert mora.