I harmonilæren en eller flere akkordfremmede toner som tas forut for den akkord hvor de(n) hører hjemme. I den musikalske ornamentikken betegner antesipasjon at en forsiring skal ta sin rytmiske verdi fra foregående meloditone.