Anteposisjon, plassering foran; forskyvning forover.