Antelapsarisk, som finner (fant) sted før syndefallet.