Antediluvial, som har vært til før syndfloden, f.eks. antediluvianske mennesker og dyr; i overført betydning: meget gammeldags, helt foreldet.