Ante diem, før (den fastsatte) dagen; før (den fastsatte) tiden.