For å danne en forhall (pronaos) foran hovedrommet (cella) i de antikke templer ble sidemurene ofte forlenget ut over endemurene. De pilasteraktige avslutninger av disse forlengelser ble kalt anter.