Ante er en sidevegg i én type av tempelforhaller i gresk arkitektur. Den dannet ved at cellaens sidevegger er forlenget frem til tempelfronten. Et slikt tempel kalles antetempel. Antens ytre avslutning kan være forsterket med en antepillar. Det forekommer av og til at denne pillaren upresist betegnes som ante.