I farmasi og biokjemi innbyrdes motvirkning innenfor en organisme mellom legemidler eller gifter. F.eks. mellom atropin og morfin.