Anstifter, person som medvirker til en straffbar handling ved å forlede en annen til å utføre selve handlingen. Som særskilt strafferettslig begrep er anstifter forlatt i gjeldende norsk straffelov (jf. medvirkning).