Treff, støt av noe som slår mot noe annet, f.eks. prosjektil eller redskap som treffer noe (perkusjon), slag av finger mot tast eller tangent (også måten å gjøre dette på, f.eks. hardt, mykt anslag).