Anskuelsesundervisning, iakttagelsesundervisning, pedagogisk metode som har som mål å korrigere, ordne og utvide barnas kjennskap til omgivelsene og utvikle deres evne til å iaktta og kunne gi en tilfredsstillende muntlig eller skriftlig fremstilling av et emne. J. A. Comenius søkte gjennom sitt skrift Orbis sensualium pictus å gjennomføre den grunnregel at all undervisning bør begynne med ting, og ikke med ord, et pedagogisk prinsipp som ble metodisk utformet av Pestalozzi og hans skole. Vår tids arbeidsskole og aktivitetspedagogikk er en videreføring av Pestalozzis ideer.