Ansa eruditionis, lærdommens nødvendige forkunnskaper.