Anorganisk, uorganisk; som angår stoffer som ikke finnes i levende organismer.