En anomali er et fenomen som ikke har noen plass innenfor de rådende vitenskapelige lover. Når eksperimentene gir resultater som ikke passer med teorien, kan en ifølge Thomas Kuhn i første omgang forsøke å redde teorien ved å innføre en ad hoc-hypotese. Men blir anomaliene for mange kommer normalvitenskapen i krise, og det åpnes opp for det Kuhn kaller en vitenskapelig revolusjon, hvilket innebærer et paradigmeskifte.