Annus civilis, det borgerlige år, dvs. fra nyttår til nyttår, motsatt annus ecclesiasticus, det kirkelige år som regnes fra 1. søndag i advent.