Annulus, også kalt ringrom. Ringrommet mellom de ulike fôringsrørene som beskytter en petroleumsbrønn fra berggrunnen. Man snakker også om annulus mellom fôringsrør og produksjonsrør og mellom borestrengen og fôringsrør.