Anleggsmaskinreparatør, yrkesutøver som utfører forebyggende vedlikehold, feilsøking, reparasjon, herunder konstruksjons- og reparasjonssveis, på anleggsmaskiner og -utstyr. Andre sentrale arbeidsoppgaver omfatter påbygging og enkle modifiseringer av anleggsmaskiner og -utstyr. Opplæringen i anleggsmekanikerfaget skjer normalt ved tre år i videregående skole og ett år i lære i bedrift. Skoledelen består av et grunnkurs i mekaniske fag, et videregående kurs i arbeidsmaskiner, samt ytterligere et videregående kurs i reparasjon av anleggsmaskiner. Lærekontrakt skal normalt inngås etter det andre skoleåret. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. I 2013 ble det avlagt 103 fagprøver i faget og 94 av kandidatene besto prøven.