Anleggsgartner, yrkesutøver som har ansvar for bygging og skjøtsel av grøntanlegg. Terrengarbeider, konstruksjoner, belegg/kanter/forstøtninger, vegetasjonsarbeider og vedlikehold hører med til faget. Anleggsgartneri ble skilt ut som eget fag fra allmenn gartnerivirksomhet på slutten av 1800-tallet. Utdanningen skjer i dag normalt ved to år i videregående skole og to år i lære. Skoledelen av opplæringen består av et grunnkurs i naturbruk eller byggfag og et videregående kurs anleggsgartner/driftsoperatør idrettsanlegg. Læretida avsluttes med en fagprøve. Med fem års allsidig praksis og en teoriprøve er det mulig å gå opp til fagprøve som praksiskandidat. I perioden 1. oktober 2015 til utgangen av september 2016 var det 107 som besto fagprøven. Ved tilleggsutdanning er det mulig å ta mesterbrev og ved utgangen av 2015 var det 253 aktive mestere i dette faget.