Anleggsbjelke er en horisontal bjelke som danner opplegg for ulike typer takverk.