Anleggsbind er de, vanligvis to, bjelkene (hovedbind) i et valmtak som ryggsperrenes topp ligger an mot.