Anlegg, cellegruppe i et foster eller embryo som sammen kommer til å danne et organ.