Sølv og halvedle metaller (f.eks. kobber) og deres legeringer sies å være anløpne når de har et oksid- eller sulfidsjikt på overflaten.