Ankerbolt er en bolt som forankrer to konstruksjonsdeler, for eksempel bjelker, til hverandre.