Ankerbøye, bøye festet i ståltau el.l. til ankeret for å markere hvor dette ligger og eventuelt bli brukt til å ta ankeret opp, om kjettingen skulle brekke eller ankeret sette seg fast.