Magnetisk anker, stav av bløtt jern som sammen med en magnet (hesteskostav) danner et sluttet magnetisk kretsløp. Ankeret tiltrekkes av magneten. Anvendes i forskjellige elektriske apparater, releer, instrumenter osv.