Animalier, næringsmidler som stammer fra dyreriket. Til forskjell fra vegetabilier.