Animalia, omtale av dyr eller ting av dyrisk opprinnelse, særlig i eldre litteratur.