Anilinsvart, organisk fargestoff med en lysekte, helt svart farge. Brukes til farging av tekstiler (ikke ull) og til beising av treplater. Fargestoffet dannes ved oksidasjon av anilin direkte på overflaten av materialet som skal farges. Anilinsvart har en komplisert kjemisk sammensetning og struktur.