Anhydrider er oksider som i en reaksjon med vann danner syrer eller baser. De oksider som danner syrer kalles syreanhydrider, de som danner baser kalles baseanhydriderMetallenes oksider er gjerne baseanhydrider, ikke-metallenes oksider er syreanhydrider.

Fosforsyrens anydrid

av Bjørn Pedersen. Gjengitt med tillatelse

Svoveltrioksid, SO3, er svovelsyrens anhydrid:

SO3(g) + H2O(l) −› H2SO4(l)

Fosforpentoksid, P4O10, er fosforsyrens anhydrid:

P4O10(s) + 6H2O(aq) −› 4H3PO4(l)

Kalsiumoksid, CaO (brent kalk), er et typisk baseanhydrid. Med vann gir det basen kalsiumhydroksid:

CaO(s) + H2O(l) −› Ca(OH)2(s)

Har et metall flere oksidasjonstrinn, kan oksidene av de laveste oksidasjonstrinn være baseanhydrider, mens de høyeste kan være syreanhydrider. For eksempel er mangan(II)oksid, MnO, baseanhydrid:

MnO(s) + H2O(aq) −› Mn(OH)2(s)

Mangan(VII)oksid, Mn2O7, er syreanhydrid:

Mn2O7(s)+ H2O(l)−› 2HMnO4(s)

Syreanhydrider er forbindelser som dannes når to molekyler av en monokarboksylsyre reagerer med hverandre og gir ett molekyl vann, Et syreanhydrid kan også dannes av en flerbasisk syre ved intramolekylær avspaltning av vann.

Eddiksyreanhydrid

av Haakon Haraldsen. Begrenset gjenbruk

Ftalsyreanhydrid

av Haakon Haraldsen. Begrenset gjenbruk

Eksempler på disse to typene anhydrider er henholdsvis eddiksyreanhydrid, (CH3CO)2O, avledet av eddiksyre som vist i fig 1: og ftalsyreanhydrid avledet av ftalsyre som vist i fig.2.

Strengt tatt er ketenene med den generelle formel (CnH2n+1)2C=C=O de egentlige syreanhydridene til monokarboksylsyrene. Keten selv, CH2=C=O, som er den enkleste av ketenene, kan avledes av eddiksyre ved intramolekylær vannavspaltning. Keten reagerer med vann og gir eddiksyre: CH2=C=O + H2O −› CH3COOH.

Også en eter kan betraktes som et organisk anhydrid fordi den kan tenkes dannet ved at to molekyler alkohol har avspaltet ett molekyl vann. Slik kan for eksempel den mest alminnelige eter, dietyleter, (C2H5)2O, oppfattes som anhydridet av etanol (vanlig alkohol).

Omvendt kan mange etere under egnede forhold ta opp vann under dannelse av den tilsvarende alkohol.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.