Anetol, (av Anethum), 1-metoksy-4-propenylbenzen, forbindelse med utpreget anislukt; finnes i mange flyktige oljer (anis-, stjerneanis-, fennikel- og estragonolje) og krystalliserer fra disse ved avkjøling. Brukes i farmasi og likørfabrikasjon. Ved oksidasjon omdannes anetol til anisaldehyd, en fargeløs olje som brukes på grunn av sin krydderaktige lukt, og til anissyre, en krystallinsk forbindelse.