Anekultus, dyrking av forfedrene, kjent over store deler av Jorden, særlig i Kina og Afrika. Allerede i gammelpersisk religion spilte fravashiene, de dødes ånder, rollen som skytsengler og fruktbarhetsfremmere. Lignende rolle spilte manes i romersk religion. I kinesisk religion dyrkes forfedrenes ånder i familiehelligdommen. Der står anetavlene og der foregår kulten, med offergaver til forfedrene. I Afrika beskytter man seg mot forfedrenes ånder og søker dem samtidig om hjelp, om regn og avling. Øl, samt fugler og annet vilt bæres frem som offer, og forfedrene får et førsteoffer av avlingen.