Andre boller på suppen er et dansk uttrykk som beskriver noe som er nytt og helt forskjellig fra det man kjenner til fra tidligere i den gjeldende sammenhengen.