Andragogikk, undervisnings- og oppdragelsesteori som spesielt omhandler voksnes læring; voksenpedagogikk.