Andrøsium, navn på den hannlige delen av forplantningsorganene i en blomst.