Andeskondor, fugleart i kondorfamilien. En av verdens største fugler med vingespenn på opp til ca. 3 m, og verdens tyngste rovfugl, ca. 12 kg. Den lever i søramerikanske fjellområder, oftest ca. 3000–6000 m o.h., men noen kan også påtreffes ved sjøfuglkolonier langs kysten av Peru og sørover. Opptrer oftest enkeltvis eller i par. Hekker bare annet hvert år; reirplass i bratte fjellvegger.