Andesflamingo, fugleart i flamingofamilien. Forekommer hovedsakelig på mellom 2300 og 4000 meters høyde i Andesfjellene fra de sørlige deler av Peru til det sentrale Chile og nordvestre Argentina. Kan påtreffes i lavlandet vinterstid. Den hekker ved noen få soda- og saltsjøer, og bestanden på mindre enn 50 000 individer er truet pga. eggsanking og industriaktivitet.